O nas

Autorska pracownia projektowa MOBILARCH Architekci została założona w 2011 roku w Lublinie. W swojej codziennej pracy oferujemy innowacyjne i przemyślane rozwiązania projektowe. Kluczowa dla nas jest forma jak i funkcja obiektów, które projektujemy. Dokumentację  wykonujemy  w  technologii 3D BIM.

Realizujemy dokumentację dla budynków nowych, istniejących oraz zabytkowych objętych ochroną konserwatorską.

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu stacji paliw wraz
z infrastrukturą towarzyszącą.

Poniżej prezentujemy katalog naszej działalności
w zakresie architektury, konstrukcji opracowań specjalistycznych.

Ekspertyzy techniczne i przeglądy okresowe

Wykonujemy ekspertyzy techniczne istniejących obiektów budowlanych na potrzeby przebudowy i zmiany sposobu użytkowania. Przeprowadzamy badania i ekspertyzy stanu zachowania budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Opracowujemy programy badan architekotniczno-konserwatorskich. Wykonujemy okresowe przeglądy techniczne zgodnie  z wymogami Ustawy Prawo budowlane.

Architektura współczesna

Obiekty zabytkowe

 

 

 Posiadamy doświadczenie w projektowaniu remontów, zabezpieczeń konstrukcji, modernizacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych takich jak kościoły drewniane, budowle obronne i cmentarze wojenne. Przeprowadzamy kompleksowe badania zabytków w zakresie mykologii budowlanej, termowizji, fotografii oraz badań konstrukcji. Wspieramy i reprezentujemy Inwestorów przez cały czas trwania inwestycji przed organami administracji publi-cznej.

Architektura komercyjna i publiczna

 

 

Projektujemy budynki usługowe, hotelowe oraz użyteczności publicznej   w   zależności   od   wymagań   Inwestora,   miejsca i możliwości technicznych. Specjalizujemy się w przebudowach oraz zmianach sposobu użytkowania obiektów komercyjnych
i publicznych w tym domach pomocy społecznej. Optymalizujemy proces projektowy i inwestycyjny pod względami technicznymi i ekonomicznymi z poszanowaniem otoczenia i obowiązujących przepisów.

Infrastruktura stacji paliw

Posiadamy doświadczenie projektowe w zakresie modernizacji, przebudowy oraz rozbudowy stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonujemy pomiary, inwentaryzacje  oraz  kompleksową dokumentację proj- ektową wraz z uzgodnieniami i pozyskaniem  niezbęd-nych  pozwoleń  i decyzji administracyjnych. Prowadzimy inwestycję od prac studialnych do nadzoru autorskiego.

Ekspertyzy techniczne i przeglądy okresowe

Wykonujemy ekspertyzy techniczne istniejących obiektów budowlanych na potrzeby przebudowy i zmiany sposobu użytkowania. Przeprowadzamy badania i ekspertyzy stanu zachowania budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Opracowujemy programy badan architekotniczno-konserwatorskich. Wykonujemy okresowe przeglądy techniczne zgodnie  z wymogami Ustawy Prawo budowlane.

Architektura krajobrazu

Wykonujemy ocenę stanu zachowania drzewostanu oraz rewitalizacje historycznych założeń parkowych. Przeprowadzamy szczegółowe inwentaryzacje dendro-logiczne i wyceny na potrzeby nowych inwestycji budowlanych w otoczeniu zabytkowych drzewostanów. Przeprowadzamy szereg innych badań i pomiarów związanych  z  projektowaniem architektury  krajobrazu i mykologią budowlaną. Wykonujemy przestrzenne pomiary techniką 3D.

LOGO

MOBILARCH Architekci Krzysztof Gnat

ul. Koncertowa 7/132, 20-843 Lublin

NIP: 7123097182  REGON: 061031496

+48 604 137 650

www.mobilarch.pl
mobilarch.architekci@gmail.com

12 + 5 =