Pierwsze kroki

Przed rozpoczęciem decyzji o projektowaniu lub zakupem działki należy odwiedzić wydział architektury urzędu miasta lub gminy na terenie których znajduje się działka będąca obszarem naszych zainteresowań. Dowiemy się wtedy czy leży ona na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak jest, dowiemy się z niego czy i pod jaką zabudowę przeznaczona jest działka, co możemy na niej zbudować, czy możemy wznieść na przykład zakład produkcyjny a może będzie to grunt rolny. Za wydanie wypisu z planu miejscowego pobierana jest opłata (około 70 pln).

Plan miejscowy jest bardzo ważnym etapem poprzedzającym każdą inwestycję budowlaną.  Jak już wspomniano narzuca sposób tworzenia architektury i dosłownie planuje przestrzennie kraj. Od zapisów w nim zawartych zależy przyszłe kształtowanie krajobrazu, tkanki urbanistycznej, powiązań komunikacyjnych i rozwoju obszarów nim objętych.

Należy podkreślić, że plan nie posiada jednoznacznych wytycznych dla całego kraju. Zapisy w planie  sąsiadujących gmin mogą się diametralnie różnic na poziomie budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego. Oto przykład. Gmina posiadająca bardzo szczegółowy plan miejscowy wymaga aby budynek jednorodzinny posiadał maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, z czego druga może być tylko poddaszem użytkowym, a dach musi mieć kąt pochylenia połaci większy niż 35 stopni. Dodatkowo projektowany budynek ma mieć klasyczną formę nawiązującą do sąsiedniej zabudowy. Sąsiednia gmina posiada plan bardziej ogólny, otwarty na pomysły i inwencję twórczą Architektów i Inwestorów. Nie określa ile kondygnacji ma mieć budynek, dach może być płaski a (tego w zapisie nie ma) dom posiadać neomodernistyczną formę. Warto zwrócić uwagę na takie „drobiazgi” przed zakupem działki.

Możemy się również zetknąć z sytuacją gdzie plan miejscowy wygasł na danym obszarze. Wtedy występujemy do miasta lub gminy o wydanie ”Decyzji o warunkach zabudowy”. Nie zawsze ją dostaniemy. Jeżeli na wskazanym przez nas terenie jest, bądź powstaje ”Studium planu miejscowego” poprzedzające plan właściwy urząd może odmówić nam wydania decyzji – po prostu nie będzie w stanie określić na co przeznaczy wybrany przez nas teren.