Rozbudowy i modernizacje

Naszym Klientom proponujemy rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remonty budynków istniejących. Wielokrotnie Inwestorzy są zmuszeni do zmian w użytkowanych obiektach. Wiele budynków pochodzących z lat 60-80-tych XX wieku nie spełnia obecnych standardów. Układy funkcjonalne, powierzchnia użytkowa, właściwości termiczne oraz wielkość zmusza użytkowników
i ich rodziny do poszukiwania kompromisów mieszkaniowych.

Obecne technologie oraz właściwie zaprojektowany budynek pozwala zwiększyć parametry użytkowe domu, podnieść jego funkcjonalność a w wielu przypadkach staje się wygodnym domem dwulokalowym dla seniorów, ich dzieci i wnuków. Należy pamiętać, że rozbudowa w wielu przypadkach jest bardziej opłacalna niż budowa nowego domu.

Nie należy również zapominać, że rozbudowa, przebudowa, modernizacja lub zmiana sposobu użytkowania wiąże się z opracowaniem pełno branżowego projektu budowlanego i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom proponujemy zmodernizowanie budynków, wprowadzenie zmian funkcjonalnych, komunikacyjnych, konstrukcyjnych a także zmianę wizerunku obiektu.