Uncategorized

O pracowni

Firma MOBILARCH Architekci (dawniej MOBILARCH & Partnerzy) została założona przez młodego architekta oraz konstruktora. Zdobyta praktyka inżynierska oraz kilkunastoletnie związanie z branżą budowlaną pozwoliło na utworzenie własnej pracowni architektonicznej świadczącej ponad to, usługi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Swoim klientom proponujemy szeroki wachlarz usług związanych z architekturą, budownictwem, utrzymaniem obiektów budowlanych oraz architekturą krajobrazu.

Projektujemy budynki mieszkalne, usługowe, hotelowe i użyteczności publicznej. Opracowujemy dokumentację techniczną na potrzeby modernizacji i rozbudowy istniejących  obiektów budowlanych. Przeprowadzamy kontrole stanu technicznego budynków.

Na etapie realizacji budynków oferujemy usługi w zakresie kierowania robotami budowlanymi oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonujemy projekty związane z architekturą krajobrazu. Zajmujemy się projektowaniem nowych ogrodów oraz oceną stanu zachowania i rewitalizacją historycznych założeń parkowych. Przeprowadzamy szczegółowe inwentaryzacje dendrologiczne i wyceny na potrzeby nowych inwestycji budowlanych w otoczeniu zabytkowych drzewostanów. Przeprowadzamy również szereg innych badań i pomiarów związanych z projektowaniem architektury krajobrazu.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z nasza ofertą.

mgr inż. arch. Krzysztof Gnat

właściciel